Käyttöehdot

 • Yleisten toimintaolosuhteiden ehtoja sovelletaan EuTendersin palveluiden käytössä. Kaikki poikkeukset tai ylimääräiset olosuhteet koskien yleisiä toimintaolosuhteita ovat päteviä vain kirjallisella suostumuksella.
 • Sopimussuhde EuTendersin ja asiakkaan välillä muodostetaan rekisteröitymisen tai tilauksen muodossa EuTendersin websivulla.
 • Käyttäjä näinollen ottaa vastuun EuTendersin määräämän salasanan ja käyttäjänimen kohtelusta yrityssalaisuutena ja varmistaa, että niitä käytetään valtuutetun henkilön puolesta. Kaikista (mahdollisista) väärinkäytöstä johtuvista kuluista vastaa loppukäyttäjä. Käyttäjä täten hyväksyy, että hän on tutustunut ohjeisiin ja sääntöihin EuTendersin käytöstä ja hän kunnioittaa sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät tekijänoikeudensuojaan ja lakiin.
 • EuTendersin palvelutarjous ei ole sitova. EuTenders pidättää oikeuden muuttaa tarjousta vielä senkin jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, jos tekniset rajoitukset näin vaativat tai tehtävät muutokset ovat pieniä. Käyttöohjeissa, esitteissä ja muissa materiaaleissa annetut ominaisuudet eivät ole sitovia. EuTendersin käyttö ja saatavuus on 24/7 vuoden ympäri, paitsi seuraavissa tapauksissa.
 • EuTendersin portaalissa oleva tieto on informatiivista, eikä ole tarkoitettu käytettäväksi virallisissa ja sijoituksellisissa toiminnoissa.
 • EuTendersin portaali ei ota vastuuta julkisten tarjouskilpailuiden tapauksessa, jos ne eivät sisälly EuTenders-portaalin tietokantaan. EuTenders-portaali ei ole vastuussa mistään yritysvahingoista.
 • On kiellettyä ladata, kirjallisesti kopioida, jälleenmyydä tai käyttää EuTendersin portaalissa olevaa tietoa kaupallisiin tarkoituksiin ilman valtuutusta.
 • EuTenders-palvelun tilaus on 12 kuukautinen, mahdollisuudella jatkaa. Tilattuja tuotteita tai salasanaa ei voida peruuttaa ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä. Hinnasto sisältää tilauksen hinnat, jotka riippuvat hakuprofiilien määrästä, maista ja sähköpostiosoitteista.
 • EuTendersin laadun varmistamiseksi julkinen hankintaosastoportaali tarkkailee kaikkia ohjeita ja käyttösääntöjä, jotka julkaistiin websivuilla, kun käytetään ja haetaan EuTendersin palveluita.
 • Toiminnanhaltija takaa, että soveltuvat varusteet vain heidän websivuillaan eivät ole vastuussa mistään epäsäännöllisyyksistä tai laittomuuksista, jotka saattavat tapahtua varusteiden tai toimien väärinkäytöstä käyttäjän puolesta.
 • Toiminnanhaltija suojelee asiakkaan kaikkia tietoja, joihin viitataan henkilökohtaisina tietoina yhtäpitävästi henkilökohtaisen tiedonsuojelulain kanssa ja muiden säännösten, jotka liittyvät henkilökohtaisen tiedon suojeluun, sekä hävittää ne tavalla ja toimintatavoilla, jotka ovat määritelty henkilökohtaisessa tiedonsuojelulaissa.
 • Asiakas voi pyytää koska tahansa toiminnanhaltijaa olemaan käyttämättä asiakkaan tietoja mihinkään informatiivisiin tarkoituksiin, ja asiakas voi pyytää poistamaan henkilökohtaiset tietonsa tietokannasta. Asiakas näinollen antaa luvan EuTenders-portaalille lähettää ilmoituksia ja mahdollisia mainosviestejä.
 • A single card payment is without recurring.
 • Eutarjous sisältää 8-päivän rahan palautus takuu. Jos olet jostain syystä tyytymätön maksulliseen palvelukseen, voit saada täyden korvauksen, mikäli peruutattilisi 8 päivän mennessä. Lähetä rahan palautus pyyntö osoitteelle [email protected], tai ota yhteyttä lomakkeen kautta: Palautus pyyntö.
EuroTranslate d.o.o.
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
EU-Slovenia

Tel:+386.3130.3697
Fax +386.1430.1542

ID: SI19860226

Bank info:
NLB d.d., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, EU-Slovenia

SWIFT: LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 1026 0528 628

EuTenders